Förskola

STIMS_PreSchoolStims Montessoriförskola har idag 200 barn fördelade på 14 avdelningar. Förskolan har en internationell inriktning med fokus mot Kina. Det betyder att barnen redan från tidig ålder, utöver den vardagliga Montessoriverksamheten, även stimuleras i att lära sig engelska och mandarin.

Nästan allt på Stims förskola är verklighetsbaserat och man kan förtydliga verkligheten genom att göra olika experiment. Barnen får då uppleva verkligheten med alla sina sinnen och kan få svar på sina frågor. Pedagogerna hjälper barnen att få en verklig grund att stå på så att de kan bygga upp en förmåga att objektivt och förnuftigt ta reda på hur saker förhåller sig i verkligheten.

Förskoleverksamheten har idag öppet dagligen mellan 8.00 och 17.00. I övrigt följer vi Stockholms Stads ramtider som ni kan läsa om på www.stockholm.se.