3-5 år

STIMS_PreSchool043-5 år

Vi har 10 avdelningar för våra stora barn och på varje avdelning är det max 16 barn och 3 pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och har därför delat in dem i fem grupper: stora blå, stora grön, stora gul, stora lila och stora röd.

Stims har en internationell inriktning med ett särskilt fokus mot Kina. Det betyder att barnen, utöver den vardagliga Montessoriverksamheten, även stimuleras i att lära sig engelska och mandarin. Engelskan används i vardagen på förskolan och mandarin har barnen ca en timme i veckan.

En dag på förskolan:

Varje morgon början varje morgon klockan 8:30 med ett Montessoripass. Det pågår fram till klockan 11.00. Därefter följer samling och lunch. På eftermiddagen är alla grupper utomhus en stund, antingen på en av våra gårdar eller i vårt närområde. Därefter följer mellanmål och eftermiddagsaktiviteter.

Nästan allt på Stims förskola är verklighetsbaserat och vi försöker bland annat förtydliga verkligheten genom att göra olika experiment. Barnen får då uppleva verkligheten med alla sina sinnen och kan få svar på sina frågor. Pedagogerna hjälper barnen att få en verklig grund att stå på så att de kan bygga upp en förmåga att objektivt och förnuftigt ta reda på hur saker förhåller sig i verkligheten.