Öppettider och avgifter

STIMS_Lokaler01För närvarande har förskolan öppet kl 8-17. Om behov av utökad omsorgstid uppstår ordnar vi det omgående i enlighet med Stockholms Stads gällande ramtider kl 06.30 – 18.30. I övrigt följer vi Stockholms Stads ramtider som ni kan läsa om på www.stockholm.se.

Gällande avgifter så följer vi även där Stockholm stads regler kring maxtaxa. Avgiften är jämt fördelad över 12 månader och är inkomstrelaterad. Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in inkomstuppgifter.