Bibliotek

library

 

Skolbiblioteket ska vara en viktig resurs för undervisningen och bidra till elevers lärande med särskilt fokus på läs- och språkutveckling och utvecklingen av informations- och mediekompetens. Biblioteket ska arbeta på många olika sätt utöver att vara en fysisk plats man går till när man vill låna böcker. Skolbiblioteket är en integrerad del av undervisningsresurserna och bibliotekspersonal bidrar till skolans utvecklingsområde.

 

Läslust ska genomsyra biblioteket. Biblioteket är tillgängligt för såväl boklån, läsning, informationssökning och ha öppettider anpassade efter elevernas behov.

Eleverna är delaktiga i bibliotekets verksamhet och uppmuntras till eget deltagande exempelvis genom biblioteksråd. Läsprojekt, tävlingar, och Stims traditionella uppmärksammande av världsbokdagen och andra aktiviteter bidrar till att när eleverna lämnar skolan bärs de av en positiv syn på läsning och lärande och på sin egen förmåga att orientera sig i en komplex värld.