Stockholms Internationella Montessoriskola

Kunskap - Förståelse - Framgång

Stockholms Internationella Montessoriskola

Kunskap - Förståelse - Framgång

Förskola

Stims har en internationell inriktning med ett särskilt fokus mot Kina. Det betyder att barnen, utöver den vardagliga Montessoriverksamheten, även stimuleras i att lära sig engelska och mandarin. Engelskan används i vardagen på förskolan och mandarin har barnen ca en timme i veckan.

Grundskola

Stims har idag närmare 500 elever i åldrarna sex till femton år, d.v.s. förskoleklass till och med årskurs nio. Varje klass har en klasslärare och består av mellan 18-25 elever. Utöver klasslärarna finns ett antal övriga ämneslärare. Samtliga lärare som finns på skolan talar svenska, men flera har engelska eller mandarin som modersmål.

Fritidshem

Efter skoldagens slut börjar fritidsverksamheten som pågår fram till 17:30. Fritids omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs tre. Fritids fokuserar mycket på den fria leken. Det är en plats där barnen får umgås med sina vänner och delta i aktiviteter men även en plats där lugn och ro finns till att läsa och lägga extra tid på t ex. skolarbeten.

Köanmälan

Här gör du ansökan till grundskolan. Från och med hösten 2014 har Stockholm Stad infört ett gemensamt ansökningssystem till stadens alla förskolor (fristående som kommunala). Det innebär att ni behöver ställa ert i kö till vår förskola på Stockholm Stads hemsida Min barnomsorg. Där heter vår förskola STIM förskola.