Vill du börja på Stims?

Köanmälan Förskolan
Från och med hösten 2014 har Stockholm Stad infört ett gemensamt ansökningssystem till stadens alla förskolor (fristående som kommunala). Det innebär att ni behöver ställa ert i kö till vår förskola via Stockholms stads hemsida
Länk till kön.

Köregler
1. Syskonförtur
2. Geografisk närhet
3. Ködatum

Köanmälan Grundskolan
Ansökan om plats till vår grundskola via systemet Schoolsoft. Det är ert ansvar att uppdatera era kontaktuppgifter om något ändras.
Länk till kön.

Köregler
1. Syskonförtur
2. Montessorierfarenhet
3. Geografisk närhet
4. Ködatum

Ert barn stryks ur kön om:

  • Ni tackar nej till plats och inte gör speciell begäran om att få stå kvar i kön.
  • Ni ej kan nås på uppgiven adress.
  • Svar på erbjudande av plats ej returneras inom angiven tid