Grundskolan

Grundskolan

Stims har idag cirka 500 elever i åldrarna sex till femton år, d.v.s. förskoleklass till och med årskurs nio. Varje klass har en klasslärare och består av mellan 18-25 elever. Utöver klasslärarna finns ett antal övriga ämneslärare. Samtliga lärare som finns på skolan talar svenska, men flera har engelska eller mandarin som modersmål. Alla pedagoger – utom fyra som är under slutfasen av sina lärarutbildningar eller har utländsk behörighet – har svensk lärarbehörighet.

Undervisningen är en blandning av individuellt arbete under montessoripassen samt lärarledda lektioner. Grupperna i årskurs F-3 är åldersintegrerade vilket innebär att eleverna vartannat år får uppleva att vara ”äldst”, vartannat år ”yngst”. Även gruppindelningen förändras vartannat år för att främja nytt kamratskap och motverka utanförskap. För de äldre eleverna är klasserna åldershomogena.

På Stims finns det ett genuint intresse för internationella frågor både bland barn, ungdomar och vuxna på skolan. Olika kulturers levnadssätt och villkor samt konkret språkträning i engelska är därför ett prioriterat inslag i den vardagliga verksamheten.

Skolan öppnar klockan åtta varje dag och inleds då med tyst läsning. Kl. 8.30 ska alla elever senast vara på plats i sitt klassrum. Då är det morgonsamling med respektive klassföreståndare. Därefter följer Montessoripass och mer traditionella lektioner beroende på ämne och ålder.

“Education is a work of self-organization by which man adapts himself to the conditions of life.”

– Maria Montessori 1870-1952