Elevhälsan

Elevhälsan

Stims elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator.
Elevhälsoteamet arbetar främjande samt förebygger och uppmärksammar behov i syfte att möjliggöra för alla elever att nå utbildningens mål.