Stims förskola

Stims Montessoriförskola har idag 200 barn fördelade på 14 avdelningar. Förskolan har en internationell inriktning med fokus mot Kina. Det betyder att barnen redan från tidig ålder, utöver den vardagliga Montessoriverksamheten, även stimuleras i att lära sig engelska och mandarin.

Nästan allt på Stims förskola är verklighetsbaserat och man kan förtydliga verkligheten genom att göra olika experiment. Barnen får då uppleva verkligheten med alla sina sinnen och kan få svar på sina frågor. Pedagogerna hjälper barnen att få en verklig grund att stå på så att de kan bygga upp en förmåga att objektivt och förnuftigt ta reda på hur saker förhåller sig i verkligheten.

För närvarande har förskolan öppet kl 8:00-17:00. Om behov av utökad omsorgstid uppstår ordnar vi det omgående i enlighet med Stockholms Stads gällande ramtider. Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30. Ni kan läsa mer om Stockholms Stads ramtider på www.stockholm.se.

Gällande avgifter så följer vi även där Stockholm stads regler kring maxtaxa. Avgiften är jämt fördelad över 12 månader och är inkomstrelaterad. Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in inkomstuppgifter.

“Do not tell them how to do it. Show them how to do it and do not say a word. If you tell them they will watch your lips move. If you show them, they will want to do it themselves.”

– Maria Montessori 1870-1952


Läs vidare under Lilla förskolan eller Stora förskolan