Lilla förskolan 1-3 år

På Stims förskola har vi fyra småbarnsavdelningar som går under namnen lilla blå, lilla grön, lilla gul och lilla röd. På varje avdelning finns det tre pedagoger och 12 barn.

En dag på Lilla förskolan:
På Lilla förskolan startar vi verksamheten utomhus. Vi tar emot barnen på gården kl 8.00-9.00. Därefter går vi in på avdelningen i smågrupper. Under förmiddagen tar barnen del av lek, aktiviteter och övningar i ett sammanhängande Montessoripass. Miljön är väl förberedd för att underlätta barnens självständighetsträning i alla moment under hela dagen.
Ca 11.30 äter vi lunch och därefter vilar eller sover de barn som behöver. Under eftermiddagen har vi olika aktiviteter utomhus eller inne och kl 14.15 äter vi mellanmål.
Barnen hämtas ute på gården eller inne på avdelningen i slutet av dagen.

“In the first three years of life, the foundations of physical and also of psychic health are laid. In these years, the child not only increases in size but passes through great transformations. This is the age in which language and movement develop. The child must be safeguarded in order that these activities may develop freely.”

– Maria Montessori 1870-1952