Fritidshem

Efter skoldagens slut börjar fritidsverksamheten som pågår fram till 17:30. Fritids omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs tre.

Fritids fokuserar mycket på den fria leken. Det är en plats där barnen får umgås med sina vänner och delta i aktiviteter men även en plats där lugn och ro finns till att läsa och lägga extra tid på t ex. skolarbeten.

I fritidsverksamheten är eleverna inskrivna. För att få lämna fritidsverksamheten på egen hand krävs målsmans skriftliga tillstånd.

Avgiften till fritidshemmet följer maxtaxans riktlinjer och är inkomstrelaterad.

I den öppna verksamheten – fritidsklubben – som omfattar elever upp till tolv års ålder (åk 6) behövs ingen inskrivning. Eleverna bestämmer tillsammans med sina föräldrar när de ska närvara i verksamheten. Kostnaden för att delta ligger på 800 SEK/ termin. Denna avgift är inte inkomstrelaterad.

Anmälan till fritidshem respektive fritidsklubb för nya elever görs på en särskild blankett som distribueras till samtliga familjer via ett separat mail vid varje terminsstart. Vid eventuella förändringar kontaktas Yasmin Sundberg på yasmin@stims.se.
Stims arbetar med individuella planeringar. I skolan börjar varje år med en period av avstämning där varje enskilt barn observeras och diagnostiseras för att ta reda på var barnet befinner sig både i sin sociala förmåga och i sin kunskapsutveckling.

Strukturen i det pedagogiska arbetet utarbetas och ansvaras av lärarna. Den bygger på den svenska läroplanen och dess tillhörande kursplaner men innehåller också de grundläggande tankar som montessoripedagogiken uttrycker.