Vill du börja på Stims?

Köanmälan Förskolan
Från och med hösten 2014 har Stockholm Stad infört ett gemensamt ansökningssystem till stadens alla förskolor (fristående som kommunala). Det innebär att ni behöver ställa ert i kö till vår förskola via Stockholms stads hemsida
Här kan ni ställa er i kö.

Köregler
1. Syskonförtur (endast för syskon i förskolan)
2. Ködatum

Köanmälan Grundskolan
Observera att platser till förskoleklass i första hand erbjuds barn i vår egen förskola. Vi har för nuvarande 60 platser i förskoleklass, har vi fler barn i förskolan som ska börja förskoleklass än vi har platser i förskoleklass erbjuds platserna i turordning/tid på förskolan. Därefter gäller våra övriga köregler i mån av plats.

Ansökan om plats till vår grundskola görs via systemet Schoolsoft. Det är ert ansvar att uppdatera era kontaktuppgifter om något ändras.
Här kan ni ställa er i kö.

Köregler För förskoleklass:
1. Nuvarande plats på Stims förskola
2. Syskonförtur
3. Montessorierfarenhet
4. Ködatum

För övriga årskurser:
1. Syskonförtur
2. Montessorierfarenhet
3. Ködatum

Ert barn stryks ur kön om:

  • Ni tackar nej till plats och inte gör speciell begäran om att få stå kvar i kön.
  • Ni ej kan nås på uppgiven adress.
  • Svar på erbjudande av plats ej returneras inom angiven tid