Klagomålshantering

For english version, please click here.

Har du synpunkter eller klagomål på skolan? Vi vill gärna få reda på det!
Det är viktigt för oss på Stims att du hör av dig om du har klagomål. För oss är det nämligen
viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger
oss möjlighet att rätta till misstag. Med er hjälp, medverkan och era synpunkter kan vi
utveckla och förbättra vår verksamhet.
Klagomålshantering är ett sätt att öka den enskilde elevens och förälderns inflytande, öka
legitimiteten genom att rätta till fel, skapa ett förbättringsverktyg och att sätta fokus på våra
barn och elever.

Vem framför du ditt klagomål till?
Vänd dig i första hand till din eller ditt barns klasslärare. Om du inte kan/vill tala med läraren
kan du vända dig till någon annan av skolans medarbetare, elevrådet eller direkt till
rektor/förskolechef för att framföra ditt klagomål.

Måste du skriva?
Det underlättar om du skriver ner klagomålet. Om du lämnar det skriftligt, lägg det i ett
förslutet kuvert i skolans brevlåda, ge det till berörd lärare eller lämna till skolans kontor
(hos Yasmin). Om klagomålet inte är så komplicerat går det också bra att framföra det
muntligt.
Vid skriftligt klagomål är det bra om du får med:
 Vem har du haft kontakt med?
 När inträffade problemet? – Har det pågått länge?
 Vad har gjorts för att lösa problemet?
 Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
 Vill du tala med oss om ditt klagomål, eller önskar skriftligt svar, uppge ditt namn,
mailadress och telefonnummer. Du kan naturligtvis också vara anonym.

När får du svar?
Berörd lärare eller rektor kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Alla klagomål som
inte är anonyma ska besvaras senast en vecka efter att det inkommit.
Om du inte är nöjd med svaren?
Om du inte är nöjd med det svar du får från lärare eller annan medarbetare kan du gå vidare
med ditt klagomål till skolans rektor, Cecilia.
Om du inte är nöjd med svaret du får från skolans rektor kan du gå vidare till skolans
huvudman. Kontakta då Emma Ekström som är huvudmannens representant i dessa frågor.

Kontaktuppgifter

Skolans medarbetare:
fornamn.efternamn@stims.se

Yasmin Sundberg – administratör
0705-48 48 08
Yasmin.sundberg@stims.se

Cecilia Rosenbaum – Rektor
0708 – 28 06 68
cecilia@stims.se

Skolans huvudman, International Montessori School Sweden AB
Eva-Lotte Stavle
076 – 872 98 06

eva-lotte.stavle@academedia.se