Vår skolbyggnad

Vi är väldigt stolta över vår skolbyggnad som har ett högt kulturhistoriskt värde. Den slottsliknande byggnaden uppfördes 1855-1871 efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist. Här låg ett av Sveriges första mentalsjukhus placerat i ett stort parkområde. 1995 togs byggnaden över av Lärarhögskolan och sedemera Stockholms universitets lärarutbildning. 2009 flyttade vår skola in i då helt nyrenoverade och ljusa fina lokaler med nära tillgång till både parkområden och närliggande parklekar.

Läs mer om byggnaden och dess historia här